Khuyến mãi đậu phộng chiên muối hũ 180g 05/10/2016 đến 4/11/2016- Thời gian: từ ngày 05/10/2016 đến ngày 04/11//2016 

- Địa điểm: tại hệ thống siêu thị Coopmart và cửa hàng Coopfood

- Sản phẩm: Đậu phộng chiên muối hũ 180g

- Giảm từ 33.300 đồng giảm còn 29.304 đồng

 

Chat với chúng tôi

Hoàng Ngân 01 - Hoàng Ngân 02