Đậu hoà lan sấy giòn hũ 150g


Product code: 8936074110289
Place to sell : N/A
Price: 36 000 VND / 1 Hũ
:
Place an Order :  
Đậu hoà lan sấy giòn

Thành phần: Đậu hoà lan (95%), dầu ăn (3%), muối tinh luyện (1%), chất điều vị (621) (1%).
Chỉ tiêu chất lượng: hàm lượng Lipid ≥ 15% khối lượng
Sản xuất theo:
TCCS: Số 02: 2013-F/PHQĐ-HNVN.
XNCB số: 1150/2013/YTHCM-XNCB
Hướng dẫn sử dụng: Ăn ngay sau khi mở bao bì, có thể dùng ăn chay được.
Bảo quản: Ở nhiệt độ bình thường, tránh ánh nắng trực tiếp
Product details
Đậu hoà lan sấy giòn

Thành phần: Đậu hoà lan (95%), dầu ăn (3%), muối tinh luyện (1%), chất điều vị (621) (1%).
Chỉ tiêu chất lượng: hàm lượng Lipid ≥ 15% khối lượng
Sản xuất theo:
TCCS: Số 02: 2013-F/PHQĐ-HNVN.
XNCB số: 1150/2013/YTHCM-XNCB
Hướng dẫn sử dụng: Ăn ngay sau khi mở bao bì, có thể dùng ăn chay được.
Bảo quản: Ở nhiệt độ bình thường, tránh ánh nắng trực tiếp
Products in this Category